Dolny Śląsk – Jeśli chcesz więcej …

05.11.2018r.

Film promocyjny realizowany w ramach kampanii “Dolny Śląsk- Jeśli chcesz więcej…” skierowany jest przede wszystkim do inwestorów, którzy szukają odpowiedniego miejsca do ulokowania swojego biznesu, ale również do potencjalnych nowych mieszkańców, których chcemy zachęcić do osiedlenia się na Dolnym Śląsku. Służy zwiększeniu rozpoznawalności regionu w Polsce i zagranicą, poprzez ukazanie jego walorów. Dostępny jest w wersji polskiej i angielskiej.

Film prezentuje:
1. dostępność komunikacyjna regionu
2. strefy ekonomiczne i udogodnienia dla biznesu
3. laboratoria/potencjał naukowy i badawczy
4. tereny inwestycyjne
5. atrakcje regionu pod kątem konferencji, targów, szkoleń ale i wypoczynku po pracy
6. atrakcje turystyczne i kulturalne regionu

Film podzielony jest na 5 sekcji:
1. Transport i komunikacja.
2. Atrakcyjność gospodarczo-inwestycyjna regionu.
3. Przemysł i usługi.
4. Potencjał naukowy i innowacyjny.
5. Wypoczynek i rekreacja.

print