[,,Czyste Powietrze”]: Spotkanie informacyjne z udziałem Doradcy Energetycznego z WFOŚiGW Wrocław

03.03.2023r.

Urząd Miejski w Jaworze zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne z udziałem Doradcy Energetycznego z WFOŚiGW Wrocław, który przedstawi nową wersję Programu ,,Czyste Powietrze”.

Nowa wersja programu to m.in.: możliwość uzyskania dotacji nawet do 100% poniesionych kosztów, dotacje do kotłów na biomasę w budynkach podłączonych do sieci dystrybucji gazu, możliwość otrzymania części dofinansowania jeszcze przed rozpoczęciem wszystkich prac, zwiększone progi dochodowe uprawniające do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów, wyższa dotacja na materiały i urządzenia.

Dowiedzą się Państwo również jak poprawić efektywność energetyczną swojego domu oraz co zrobić, aby zmniejszyć rachunki za prąd.

Wymiana źródła ciepła, montaż fotowoltaiki, wymiana okien, drzwi, ocieplenie ścian – to tylko część kosztów kwalifikowanych, na które można otrzymać dotację.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w poniedziałek 20 marca o godz. 16.00 w ECMEN, ul. Parkowa 5, 59-400 Jawor.

 

Serdecznie zapraszamy

Urząd Miejski w Jaworze

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu ,,Czyste Powietrze”

Zamkowa 2, pok. nr 1, 59-400 Jawor

tel.: 76 870 20 21 wew. 184

e-mail: czystepowietrze@jawor.pl