Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

26.10.2021r.

Sprzęt komputerowy dla dzieci, wnuków osób, które pracowały w dawnych PGR-ach

Gmina Jawor chcąc przystąpić do złożenia wniosku w ramach powyższego konkursu prosi wszystkie osoby zainteresowane, uprawnione do składania niezbędnych oświadczeń.

Wzory oświadczeń znajdą Państwo w załączeniu.

Warunkiem zakwalifikowania wydatków na sprzęt jest posiadanie przez gminę oświadczenia złożonego przez opiekuna prawnego dziecka (załącznik nr 7) lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (załącznik nr 8) do dokumentacji konkursowej.

Oświadczenia przyjmowane są w dniach 25-29.10.2021 roku w:

a) pokoju nr 1, parter. budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 2.

b) pokoju nr 15, I piętro, Ratusz (Wydział Funduszy Europejskich).

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)