Aktualności

[OŚWIATA]: Jaworskie szkoły zmodernizują kuchnie

19.06.2020r.
            Gmina Jawor pozyskała dotację w wysokości 159.728,00 zł na modernizację dwóch kuchni szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 2. Otrzymane wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” jest tylko częścią kwoty. Blisko 40.000,00 zł przekaże również Gmina Jawor, tak aby w okresie wakacji doposażyć i poprawić standard działających kuchni szkolnych.           Nowe urządzenia i wyposażenie za 200.000,00 zł zwiększy komfort pracy, a przede wszystkim umożliwi przygotowanie urozmaiconych i smacznych posiłków w jaworskich szkołach.    

Spotkanie on-line z Janem Rybotyckim

28.05.2020r.
W sobotę 30 maja 2020 o godzinie 11:00 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze zaprasza na spotkanie on-line z Janem Rybotyckim. Pretekstem do rozmowy jest jego najnowsza książka „Jawor: czasy nowożytne i najnowsze”.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, zaprasza państwa na webinarium organizowane w cyklu „wtorki przy prawie”

27.05.2020r.
  „Jak i kiedy firma ma podjąć decyzję o powrocie pracowników do pracy na poprzednich zasadach? Co zrobić, aby ograniczyć ryzyko pracodawcy związane z odpowiedzialnością za bezpieczne i higieniczne warunki pracy?”   Webinarium odbędzie się: 2 czerwca 2020 r. w godz. 11:00 do 12:30.   Agenda: na czym polega obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dobie epidemii? na czym polega odpowiedzialność pracodawcy – za BHP: wykroczeniowa, karna, cywilna, w dobie epidemii? jak zorganizować powrót do pracy: co jest konieczne i wymagane, a co pożądane? jakie są uprawnienia pracownika w związku z zarządzeniem przez pracodawcę powrotu do pracy? Webinar poprowadzą: […]

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, zaprasza na darmowe szkolenie on-line.

27.05.2020r.
„Agile, Scrum i Kanban – wstęp do zwinnego myślenia”, 27 maja 2020 r. w godz. 10:00 do 12:00. Podczas spotkania zostaną omówione pojęcia takie jak:   1. Szybki słowniczek – co znaczą te pojęcia. 2. Istota zwinności i myślenia Agile. 3. Odkrywanie i eksperyment w zwinnych podejściach. 4. Dwie strony medalu – tworzenie produktu vs zarządzanie wytwarzaniem. 5. Tworzenie produktu: scrum w pigułce. 6. Zarządzanie pracą: system kanban w pigułce. 7. Podsumowanie, pytania, potencjalne kierunki kolejnych webinarów. Udział w webinarium jest bezpłatny. Rejestracja na spotkanie za pośrednictwem umieszczonego poniżej zaproszenia. Link do rejestracji:  https://wsseinvestpark.clickmeeting.pl/agile-scrum-i-kanban-wstep-do-zwinnego-myslenia-/register?_ga=2.241434310.577768825.1590307323-342491773.1587015858        

[OŚWIATA]: Otwarcie jaworskich placówek oświatowych od 25 maja

18.05.2020r.
        Już 25 maja po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią koronowirusa, uruchomione zostaną jaworskie niepubliczne i publiczne placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. żłobki, przedszkola oraz szkoły podstawowe. O wysłaniu dziecka do placówki będą decydowali  rodzice, którzy w dalszym ciągu mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego, obecnie do 14 czerwca.          Aktualnie dyrektorzy placówek zwracają się do rodziców z zapytaniem, kto jest zainteresowany udziałem w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.          Ponadto wszystkie placówki przygotowują się na przyjęcie dzieci w warunkach reżimu sanitarnego. Opracowywane są procedury, odbywają się szkolenia, ponadto zakupiono niezbędne materiały i środki higieniczne, które pozwolą zapewnić bezpieczne warunki […]

[OŚWIATA]: Rusza nabór na wolne miejsca w publicznych przedszkolach

14.05.2020r.
Rusza nabór na wolne miejsca w publicznych przedszkolach   Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 dotyczy dzieci urodzonych w latach 2014 – 2017 zamieszkałych na terenie Gminy Jawor.         Nabór prowadzony będzie za pomocą systemu informatycznego firmy VULCAN na wolne miejsca w: Przedszkolu Publicznym nr 8 im. Kubusia Puchatka ul. Moniuszki 8 w Jaworze, Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza ul. Starojaworska 82 w Jaworze.         Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie  ➡     System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców w terminie od 15 maja […]

RUSZA REKRUTACJA DO OHP.

07.05.2020r.
RUSZA REKRUTACJA DO OHP   Chcesz zdobyć zawód?  Zgłoś się do Dolnośląskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.  Trwa nabór młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP, gdzie możesz kształcić się w zawodach tj.: – stolarz – blacharz – elektromechanik – mechanik pojazdów samochodowych – sprzedawca – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – kucharz – piekarz – cukiernik Przyjmowana jest młodzież w przedziale wiekowym od 15 do 18 lat. Nauka odbywa się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.   Więcej na stronie: https://ohp.pl/rekrutacja-do-ohp/ https://ohp.pl/przykladowa-strona/ksztalcenie-i-przygotowanie-zawodowe/ Szczegółowe informację dostępne również:  – Ochotnicze Hufcu Pracy w Jaworze, ul. Zamkowa 2, tel. 76- 8707276 Email: hp.jawor@ohp.pl […]

[OŚWIATA]: Komunikat dotyczący otwarcia jaworskich przedszkoli i żłobków

30.04.2020r.
  Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Jaworze informuje, że jaworskie przedszkola i żłobki nie zostaną otwarte od dnia 6 maja br. Decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższym czasie po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz dyrektorami jednostek, którzy ustalą czy rodzice będą zainteresowani wysłaniem dzieci do placówek i czy uda się w nich zapewnić wymagany reżim sanitarny.