Badanie ankietowe

06.11.2018r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu informuje o prowadzonych badaniach ankietowych. Ankieter statystyczny posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badania. Jego tożsamość można zweryfikować dzwoniąc na nr tel. Urzędu Statystycznego i w jego Oddziałach.

print