Aktualności

[OŚWIATA]: Jaworskie szkoły zmodernizują kuchnie

19.06.2020r.
            Gmina Jawor pozyskała dotację w wysokości 159.728,00 zł na modernizację dwóch kuchni szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 2. Otrzymane wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” jest tylko częścią kwoty. Blisko 40.000,00 zł przekaże również Gmina Jawor, tak aby w okresie wakacji doposażyć i poprawić standard działających kuchni szkolnych.           Nowe urządzenia i wyposażenie za 200.000,00 zł zwiększy komfort pracy, a przede wszystkim umożliwi przygotowanie urozmaiconych i smacznych posiłków w jaworskich szkołach.    

[OŚWIATA]: Otwarcie jaworskich placówek oświatowych od 25 maja

18.05.2020r.
        Już 25 maja po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią koronowirusa, uruchomione zostaną jaworskie niepubliczne i publiczne placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. żłobki, przedszkola oraz szkoły podstawowe. O wysłaniu dziecka do placówki będą decydowali  rodzice, którzy w dalszym ciągu mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego, obecnie do 14 czerwca.          Aktualnie dyrektorzy placówek zwracają się do rodziców z zapytaniem, kto jest zainteresowany udziałem w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.          Ponadto wszystkie placówki przygotowują się na przyjęcie dzieci w warunkach reżimu sanitarnego. Opracowywane są procedury, odbywają się szkolenia, ponadto zakupiono niezbędne materiały i środki higieniczne, które pozwolą zapewnić bezpieczne warunki […]

[OŚWIATA]: Rusza nabór na wolne miejsca w publicznych przedszkolach

14.05.2020r.
Rusza nabór na wolne miejsca w publicznych przedszkolach   Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 dotyczy dzieci urodzonych w latach 2014 – 2017 zamieszkałych na terenie Gminy Jawor.         Nabór prowadzony będzie za pomocą systemu informatycznego firmy VULCAN na wolne miejsca w: Przedszkolu Publicznym nr 8 im. Kubusia Puchatka ul. Moniuszki 8 w Jaworze, Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza ul. Starojaworska 82 w Jaworze.         Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie  ➡     System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców w terminie od 15 maja […]

[JBO]: II Edycja Jaworskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 zostaje zawieszona!

07.05.2020r.
KOMUNIKAT! W związku z trwającym w całym kraju stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Burmistrz Miasta Jawora zarządzeniem nr 338.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. uchylił obowiązujący harmonogram realizacji Jaworskiego Budżetu Obywatelskiego oraz podział środków finansowych na poszczególne projekty. Stan zagrożenia epidemicznego uniemożliwia przeprowadzenie działań i procedur niezbędnych do realizacji budżetu obywatelskiego w Gminie Jawor.  W związku z powyższym II Edycja Jaworskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 zostaje zawieszona.  

[OŚWIATA]: Komunikat dotyczący otwarcia jaworskich przedszkoli i żłobków

30.04.2020r.
  Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Jaworze informuje, że jaworskie przedszkola i żłobki nie zostaną otwarte od dnia 6 maja br. Decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższym czasie po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz dyrektorami jednostek, którzy ustalą czy rodzice będą zainteresowani wysłaniem dzieci do placówek i czy uda się w nich zapewnić wymagany reżim sanitarny.

PRZEMOC W RODZINIE I POMOC UZALEŻNIONYM

23.04.2020r.
BAZA INFORMACYJNA O INSTYTUCJACH I PODMIOTACH ŚWIADCZĄCYCH POMOC I WSPARCIE SPECJALISTYCZNE  Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  NA TERENIE MIASTA JAWOR – kwiecień 2020r.   – przygotowany przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaworze   1.      Gminny Zespół Interdyscyplinarny 2.      do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaworze – siedziba: ul. Legnicka 12, Jawor, kontakt tel. (76)870 33 87wew.33, – od poniedziałku do piątku – 7.00. – 15.00.   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze – ul. Legnicka 12, Jawor, kontakt tel. (76) 870 33 87, – poniedziałek, środa, czwartek – 7.00. – 15.00., wtorek […]

[OŚWIATA]: Przedłużony termin rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

23.03.2020r.
Zmiana harmonogramu rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych   Informujemy, że został wprowadzony nowy harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych. Nabór do klas I na rok szkolny 2020/2021 zostaje wydłużony. Nowy termin obowiązuje od 23.03.2020 r. do 27.03.2020 r. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej. Link dla rodziców/opiekunów do logowania   ➡  jawor.podstawowe.vnabor.pl          Wypełniony, podpisany wniosek proszę przysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkoły pierwszego wyboru. W przypadku pytań w sprawie rekrutacji proszę o kontakt telefoniczny z wybraną placówką.         Ewentualne zmiany dotyczące powyższego harmonogramu rekrutacji do klas I sportowych – w tym zmiana terminu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej do […]

[JBO]: Termin składania wniosków w ramach budżetu obywatelskiego przedłużony

18.03.2020r.
KOMUNIKAT! Informujemy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Jawora, w odniesieniu do sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, termin składania projektów do tegorocznej edycji Jaworskiego Budżetu Obywatelskiego zostaje przedłużony do dnia 30 kwietnia br. Jednocześnie informujemy, że wszyscy Jaworzanie, którzy zdążyli już złożyć swoje propozycje w ramach budżetu obywatelskiego, nie będę musieli robić tego ponownie. Projekty rozpatrywane będą w normalnym trybie zgodnie z nowym harmonogramem JBO: