Aktualności

[SPORT]: STYPENDIA SPORTOWE

13.01.2021r.
Zapraszamy zawodników oraz trenerów do składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego, wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe dla zawodnika/trenera oraz wniosków o przyznanie wyróżnienia sportowego za osiągnięcia sportowe w 2020 roku. Wymagania niezbędne do uzyskania stypendium/nagrody/wyróżnienia zawarte są w: uchwale nr XII/41/11 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, uchwale nr XXX/179/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości […]

[OŚWIATA]: Środki finansowe pozyskane w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

17.07.2020r.
Środki finansowe pozyskane w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Gmina Jawor pozyskała 16.000,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.   ➡  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaworze  – otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 12.000,00 zł.  ➡  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaworze – otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 4.000,00 zł. Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez Gminę Jawor wkładu własnego w kwocie 4.000,00 zł, stanowiącego 20% kosztów […]

[OŚWIATA]: Półkolonie letnie w jaworskich szkołach podstawowych

30.06.2020r.
PÓŁKOLONIE W JAWORSKICH SZKOŁACH Wakacje w mieście naprawdę nie muszą być nudne. W Szkołach Podstawowych nr 1, nr 2, nr 4 i nr 5  po raz kolejny organizowane są półkolonie  letnie  dla uczniów jaworskich szkół, którzy lato będą spędzać w mieście.  Jak co roku wychowawcy prowadzący zajęcia przygotowali  dla dzieci wiele atrakcji, na pewno nikt nie będzie się nudził. W programie są zajęcia sportowe, zajęcia na Krytej Pływalni ,,Słowianka”, zajęcia rekreacyjne, zwiedzanie ciekawych miejsc. Wszystkie atrakcje dla dzieci organizowane są dla z zachowaniem reżimu sanitarnego. Podczas półkolonii uczniowie mają również zapewniony posiłek. Pierwszy turnus rozpoczął się 29 czerwca i potrwa […]

[OŚWIATA]: Zakończenie roku szkolnego w jaworskich podstawówkach

30.06.2020r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W JAWORSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Piątek, 26 czerwca, był ostatnim dniem roku szkolnego 2019/2020. W czterech jaworskich szkołach podstawowych zakończyło edukację i przywitało wakacje blisko 1650 uczniów, w tym 184 absolwentów klas ósmych. Pożegnanie ósmoklasistów odbyło się wraz z przedstawicielami władz miejskich – Burmistrza Miasta Jawora i Naczelnika Wydziału Oświaty oraz dyrekcji, wychowawców klas i przedstawicieli rodziców. Dwudziestu pięciu jaworskich absolwentów zostało wyróżnionych za najlepsze wyniki w nauce nagrodą Burmistrza. Dla pozostałych klas nie było uroczystych apeli, akademii i ostatniego dzwonka przed wakacjami. Uczniowie odbierali bądź odbiorą świadectwa z zachowaniem reżimu sanitarnego. To był rok wyjątkowy, pełen niespotykanych […]

[OŚWIATA]: Laptopy do zdalnego nauczania

25.06.2020r.
      W związku z trwającym w całym kraju stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i prowadzonym przez szkoły zdalnym nauczaniem Gmina Jawor otrzymała dwa granty na zakup sprzętu komputerowego.  W maju pozyskano  dotację w wysokości 79 980,00 tys. złotych i zakupiono 32 laptopy, 12 sztuk modemów, 32 zestawy słuchawkowe oraz 32 sztuki myszy optycznych.  Sprzęt  przekazano szkołom podstawowym, które następnie użyczyły go uczniom do nauki. Zakup sfinansowany został w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska […]

[OŚWIATA]: Jaworskie szkoły zmodernizują kuchnie

19.06.2020r.
            Gmina Jawor pozyskała dotację w wysokości 159.728,00 zł na modernizację dwóch kuchni szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 2. Otrzymane wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” jest tylko częścią kwoty. Blisko 40.000,00 zł przekaże również Gmina Jawor, tak aby w okresie wakacji doposażyć i poprawić standard działających kuchni szkolnych.           Nowe urządzenia i wyposażenie za 200.000,00 zł zwiększy komfort pracy, a przede wszystkim umożliwi przygotowanie urozmaiconych i smacznych posiłków w jaworskich szkołach.    

[OŚWIATA]: Otwarcie jaworskich placówek oświatowych od 25 maja

18.05.2020r.
        Już 25 maja po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią koronowirusa, uruchomione zostaną jaworskie niepubliczne i publiczne placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. żłobki, przedszkola oraz szkoły podstawowe. O wysłaniu dziecka do placówki będą decydowali  rodzice, którzy w dalszym ciągu mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego, obecnie do 14 czerwca.          Aktualnie dyrektorzy placówek zwracają się do rodziców z zapytaniem, kto jest zainteresowany udziałem w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.          Ponadto wszystkie placówki przygotowują się na przyjęcie dzieci w warunkach reżimu sanitarnego. Opracowywane są procedury, odbywają się szkolenia, ponadto zakupiono niezbędne materiały i środki higieniczne, które pozwolą zapewnić bezpieczne warunki […]

[OŚWIATA]: Rusza nabór na wolne miejsca w publicznych przedszkolach

14.05.2020r.
Rusza nabór na wolne miejsca w publicznych przedszkolach   Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 dotyczy dzieci urodzonych w latach 2014 – 2017 zamieszkałych na terenie Gminy Jawor.         Nabór prowadzony będzie za pomocą systemu informatycznego firmy VULCAN na wolne miejsca w: Przedszkolu Publicznym nr 8 im. Kubusia Puchatka ul. Moniuszki 8 w Jaworze, Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza ul. Starojaworska 82 w Jaworze.         Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie  ➡     System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców w terminie od 15 maja […]