Aktualności

ZAPROSZENIE NA WARSZATATY STRATEGICZNE DOTYCZĄCE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA JAWOR NA LATA 2023-2033

10.05.2023r.
ZAPROSZENIE NA WARSZATATY STRATEGICZNE DOTYCZĄCE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA JAWOR NA LATA 2023-2033 Zapraszamy mieszkańców Jawora! Obszar rewitalizacji to specyficzne prawa i obowiązki. Jeśli sprzedajesz mieszkanie, kupujesz, powinieneś to usłyszeć. Jeśli mieszkasz w Jaworze, musisz to wiedzieć. Przyjdź w piątek do ECMEN na godz. 11.00, dowiedz się szczegółów, złóż propozycje działań na najbliższe lata i bądź na bieżąco. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Jawor o podjęciu przez Radę Miejska uchwały nr L/382/23 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023 – 2033.

„Granty PPGR” NABÓR II

19.09.2022r.
Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” NABÓR II (20.09. – 07.10.2022) Sprzęt komputerowy dla dzieci, wnuków, prawnuków osób, które pracowały w dawnych PGR-ach Gmina Jawor zaprasza do składania wniosków o laptopy. Wnioski mają postać oświadczeń (załącznik 7 lub 8). Do tych oświadczeń należy dołączyć: – ksero legitymacji dziecka – dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby z rodziny. W przypadku braku świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w PGR, należy złożyć oświadczenie zawierające informacje o: osobie, latach pracy, nazwie PGR-u. Gmina będzie weryfikować podane informacje we współpracy z Krajowymi Ośrodkami Wsparcia Rolnictwa. Bardzo prosimy o precyzyjne […]

Ekumeniczne kolędowanie

31.12.2021r.
Ekumeniczne kolędowanie W czwartek 6. stycznia o godzinie 14:00 zapraszamy na wspólne kolędowanie do ewangelickiego Kościoła Pokoju w Jaworze.  

Rusza III nabór wniosków!

12.11.2021r.
UWAGA rusza III nabór wniosków! Dokumenty do pobrania TUTAJ Projekt: „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 OSI, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy. Termin składania wniosków: od godz. 8.00 dnia 12.11.2021 r. do godz. 15.00 dnia 12.12.2021 r. Miejsce składania wniosków: Biuro Obsługi Klienta UM, stanowisko 1 WAŻNE: przy […]