Aktualności

[e-legnickie.pl]: Koniec basenowego horroru. Ruszy budowa Parku Wodnego!

21.11.2018r.
JAWOR. W najbliższy piątek zostanie podpisana umowa na przebudowę basenu letniego w tym mieście. Umowa zostanie podpisana pomiędzy Burmistrzem Miasta Jawora Emilianem Berą a prezesem firmy GRAND Andrzejem Grygielem – wykonawcą, który został wyłoniony w drodze przetargu. Przebudowa jaworskiego basenu będzie kosztować ok. 22,6 miliona zł. Firma GRAND nie jest debiutantem na jaworskim rynku budowlanym. Nie jest także nowicjuszem przy takich inwestycjach jak budowa, modernizacja basenu. To „spod ręki” tej firmy z Podkarpacia wyszedł m.in. kompleks termalno-basenowy w Uniejowie. Firma na polskim rynku budowlanym działa od 30 lat. Wraz z podpisaniem umowy kończy się „neverending story” z wyłonieniem wykonawcy prestiżowej dla […]

Mamo pracuj!

21.11.2018r.
Projekt „Mamo pracuj Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w ramach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiaty objęte realizacją projektu: powiat legnicki, lubiński, polkowicki, jaworski, złotoryjski, kamiennogórski, głogowski, m. Legnica. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów wynagrodzenia niani. Jakie warunki musisz spełniać? status osoby niepracującej, bądź powracającej do pracy po urlopie związanym z urodzeniem i wychowaniem dziecka dziecko w wieku od 20 tygodni do 3 lat chęć powrotu do pracy, bądź rozpoczęcia aktywności zawodowej Jak zgłosić się […]

Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego

21.11.2018r.
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy wraz z Partnerami ogłasza III nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój Przedsiębiorczości. Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3.C2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.   Termin naboru (składania wniosków): od 26.11.2018 r. od godz. 8.00 do 10.12.2018 r. do godz. 16.00     Cel i przedmiot projektu: Głównym celem projektu „GRANTY […]

[legnica.fm]: Ósma kadencja zainaugurowana

20.11.2018r.
20 z 21 nowo wybranych jaworskich radnych złożyło dziś (poniedziałek, 19 listopada) ślubowanie. Rotę ślubowania odczytał najmłodszy radny elekt Łukasz Tomaszewski, a burmistrz Jawora Emilian Bera został zaprzysiężony na drugą kadencję. Sala Rajców pękała w szwach od gości i mieszkańców. Były oczywiście kwiaty i gratulacje. Ósma kadencja Rady Miejskiej Jawora zainaugurowana. więcej na legnica.fm >>>

[e-legnickie.pl]: Ślubował Bera i jaworscy radni (FOTO)

20.11.2018r.
JAWOR.  W Sali Rajców jaworskiego Ratusza odbyła się inauguracja VIII kadencji Rady Miejskiej podczas której został zaprzysiężony na kolejną kadencję burmistrz Jawora Emilian Bera. Również 20 z 21 nowo wybranych rajców złożyło uroczyste ślubowanie, które wśród licznie zebranych mieszkańców miasta, odczytał najmłodszy wiekiem radny elekt, ikona jaworskiej akrobatyki sportowej Łukasz Tomaszewski. więcej na e-legnickie.pl

XX Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kameralnych – Jawor 2018

15.11.2018r.
Jaworskie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury zaprasza na Koncert Laureatów XX Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych – Jawor 2018, który odbędzie się dnia 25 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa w Jaworze ul. Parkowa 5. Honorowy patronat nad projektem objęli: Emilian Bera – Burmistrz Miasta Jawora oraz Stanisław Laskowski – Starosta Jaworski      Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kameralnych jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się jesienią każdego roku. Młodzi kameraliści spotykają się w Jaworze od 1995 roku. W tym roku odbędzie się XX jubileuszowa edycja Przeglądu. Swój udział zgłosiło 45 zespołów kameralnych ze Szkół i Akademii Muzycznych z takich miast jak: […]

[KOMUNIKAT]: Informacja o przewonieniu paliwa gazowego w dniach 19-20 listopada 2018 r.

15.11.2018r.
Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 19-20 listopada 2018 r. na terenie Gmin: Bolków, Paszowice, Jawor, Męcinka, Strzegom, Świebodzice, przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy. Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992. Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych […]

ZUS: Masz akta? Wpisz się do rejestru

15.11.2018r.
Dwa miesiące zostały właścicielom firm na wpisanie się do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Jeśli tego nie zrobią mogą dostać karę do 100 tysięcy złotych. Tyle kary, za przechowywanie dokumentów pracowniczych bez wymaganych uprawnień – przewidują przepisy, które zaczynają obowiązywać już 1 stycznia 2019 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że każdy, kto prowadzi działalność związaną z przechowywaniem dokumentacji kadrowo-płacowej firm, musi być wpisany do rejestru przechowawców, który prowadzą marszałkowie województw. Niestety część dokumentacji jest przechowywana przez firmy niewpisane do rejestru, a dodatkowo warunki przechowywania niejednokrotnie odbiegają od standardów jakie obowiązują firmy przechowawcze. Jednak już za dwa miesiące wchodzi w […]