Informacja dla mieszkańców Jawora o postępowaniu w przypadku wystąpienia objawów COVID-19

07.10.2020r.

Jeśli występują  takie objawy, jak:

 • gorączka;
 • duszność;
 • kaszel;
 • utrata węchu lub smaku

należy przedzwonić  do   swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

 • NZOZ KORMED – 768711302 – 04
 • CDT Medicus w Jaworze – 76 72 82 650-1, 767466723, 767466729
 • Przychodnia Rejonowa w Jaworze – 768702327
 • Lekarz rodzinny Andrzej Domiński – 768706277

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) są:

 • temperatura ciała powyżej 38° stopni Celsjusza;
 • kaszel,
 • duszność i kłopoty z oddychaniem,
 • utrata węchu lub smaku.

W przypadku takich objawów lekarz POZ zleca wykonanie testu i informuje o najbliższym punkcie pobrań do którego należy się udać własnym środkiem transportu (w maseczce, unikając kontaktu z innymi osobami).

Gdy pacjent samodzielnie nie może udać się do punktu pobrań, lekarz POZ kontaktuje się       z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, która wysyła do pacjenta karetkę tzw. „wymazówkę”.

Najbliższy punkt pobrań znajduje się w Jaworze przy ul. Jana Pawła II  15. Czynny codziennie od godz. 08:00 do godz. 12:30. Tel. 573 256 795

Pacjent udający się do punktu pobrań musi zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i podać PESEL.

Informacja o wyniku testu zostaje wprowadzona do systemu, jest ona widoczna dla lekarza POZ, dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP dostępnym dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Jeśli wynik jest pozytywny, lekarz rodzinny informuje pacjenta o wyniku i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego oraz przekazuje informację do szpitala o skierowaniu pacjenta z potwierdzonym COVID-19.

W szpitalu podejmowane są decyzje o:

 • przyjęciu do szpitala;
 • rozpoczęciu izolacji w izolatorium (w izolatoriach mają przebywać m.in. osoby, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, aby nie narazić na zakażenie najbliższych);
 • rozpoczęciu izolacji domowej.