1 listopada nie będzie procesji oraz Mszy Św. na cmentarzu.

20.10.2020r.
Inny niż zawsze, Dzień Wszystkich Świętych
W ślad za zarządzeniem Biskupa Legnickiego z dnia 16 października 2020r. podjęto decyzję o niesprawowaniu na cmentarzach w Dniu Wszystkich Świętych mszy św. oraz wszelkich procesji. Zaleca się rozłożenie wizyt na grobach zmarłych w czasie. Decyzja podyktowana jest wzbierającą falą zakażeń korona wirusem.
print