☢️Profilaktyka w przypadku zagrożenia skażeniem radioaktywnym👇

04.10.2022r.
W ramach działań podejmowanych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na wypadek wystąpienia ryzyka zagrożenia radiacyjnego, do Gminy Jawor trafiły bezpłatne tabletki zawierające jodek potasu.
Ich ewentualna dystrybucja wśród mieszkańców będzie się odbywała tylko w sytuacji ogłoszonego alarmu, na polecenie Wojewody Dolnośląskiego.
Z informacji medialnych wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak na wszelki wypadek należy się do niego wcześniej przygotować.
Dlatego Gmina Jawor przygotowała listę placówek, w których będą dystrybuowane preparaty stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu. Zgłosić się po nie będzie można do najbliższej placówki, bez względu na miejsce zamieszkania.
W przypadku wystąpienia zagrożenia, akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy gminy do 60. roku życia (przedział wiekowy wynika z treści pisma wojewody, który powołał się na rekomendację Ministerstwa Zdrowia z 2 marca 2022 roku oraz rekomendację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 września 2022).

Grupa ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach

  • Noworodki do 1 miesiąca życia, 16 mg – ¼ tabletki
  • Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg – ½ tabletki
  • Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 65 mg – 1 tabletka
  • Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 130 mg – 2 tabletki
  • Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 130 mg – 2 tabletki
LISTA PUNKTÓW wydawania tabletek na terenie Gminy Jawor, w których W RAZIE ALARMU będą dystrybuowane tabletki z jodkiem potasu:
1. Biuro Obsługi Klienta (BOK), Urząd Miejski
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne,j ul. Legnicka 12
3. Przychodnia CDT Medicus, ul. Szpitalna 3a
3. Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Szpitalna 3
4. Kormed Sp. z o.o. NZOZ, ul. Dmowskiego 9
5. Przychodnia Rejonowa, ul. Piłsudskiego 10
6. Przychodnia Rejonowa, ul. Moniuszki 6
7. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Moniuszki 4
8. Szkoła Podstawowa Nr 2, plac Bankowy 1
9. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Starojaworska 82
10. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Armii Krajowej 9
11. Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Adama Mickiewicza 46a
Wszystkie informacje na temat #jodekpotasu i postępowania w razie skażenia radioaktywnego znajdują się na załączonej ulotce
Bardzo ważne #jodekpotasu nie można przyjmować profilaktycznie i na własną rękę!
pliki do pobrania:

Ulotka -str. 1
Ulotka -str. 2
Ulotka -str. 3
Ulotka -str. 4
Plakat A3
Mapa
Dawkowanie
print