Biuro Obsługi Klienta (BOK)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

►►►►► BIURO OBSŁUGI KLIENTA - POKÓJ NR 1 ►►►►

S T A N O W I S K A - 76 870 20 21

Punkt Informacyjny - Kancelaria Agnieszka Litwińska wew. 230
Referat Świadczeń Paulina Belica, Izabela Paczyńska, Barbara Listek wew. 500
Podatki i opłaty lokalne Agnieszka Skutnicka wew. 233

Działalność gospodarcza,

koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych

 Magdalena Haczkiewicz wew. 234 
Sprawy wodno - kanalizacyjne  Danuta Szyłkonis wew. 235
Dotacje, zabytki, organizacje pozarządowe   wew. 236

Gospodarka nieruchomościami,

planowanie przestrzenne, ochrona środowiska

  wew. 237

Kasa nr 1

 Jadwiga Rokosz wew. 247

Kasa nr 2

 Iwona Pawlinow wew. 248
Odpady komunalne  Krzysztof Chrzanowski wew. 249


P O K O J E - 76 870 20 21

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich  Dorota Szerszeń wew. 241

Dowody osobiste, ewidencja ludności,

numery PESEL, rejestr wyborców

Katarzyna Rutkowska

Anna Machna

wew. 238

wew. 239

Zgromadzenia, imprezy masowe, sprawy wojskowe Anna Marchlewska wew. 241

Urząd Stanu Cywilnego

z-ca Kierownika

Danuta Dobrzeniecka

Krystyna Chrapkowicz

wew. 245