Jesteś tutaj: Start / Urząd Miejski / Wydziały

Wydziały

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrala – 76 870 20 21            Sekretariat – 76 870 22 01            Fax  -  76 870 22 02

BURMISTRZ Emilian Bera 10 A 101
Z-ca BURMISTRZA Agnieszka Rynkiewicz 11 101
SEKRETARZ GMINY Monika Żmijewska 10 B 101
SEKRETARIAT Daria Ogrodowska 10 101
SKARBNIK GMINY Anna Kołodziej 6 106
RADCY PRAWNI Paweł KogutLilla Gruntkowska 11 A 146
Kontrola Zarządcza i Szacowanie Ryzyka Monika Kostrzewa-Księżuk 17 148
Wydział Organizacyjny
Sprawy pracownicze,ochrona danych,czas pracyArchiwum zakładowe, sprawy socjalne, czas pracy

Krystyna Sasiela

Dagmara Pilch 

Czesława Kozłowska

Justyna Skulska

24

24 

22

22

131

131 

130

130

Kancelaria Anna Olko 8 134
Paulina Bańkowska, Kamila Liwińska 8 100
Bożena Bober,  Zdzisław Korybski 8 100
Praktyki, wybory, uchwały RM Agnieszka Rula 14 136
Spółki Gminy, umowy Joanna Staszek 14 137
Sprawy administracyjno-gospodarcze  Irena Mazur 13 160
Informatyka i komputeryzacja Dawid Bania, Daniel Witkowski 3 138

Wydział  Funduszy  Europejskich

Naczelnik Wydziału Alicja Lewkowicz 15 135
  Agnieszka Machowska, Tomasz Kościów 15 151
Wydział  Infrastruktury  i  Rozwoju
Naczelnik Wydziału Jacek Baszczyk 2 111

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Kierownik Bożena Biaduń-Strójwąs 21 A 120
Obrót mieniem komunalnym Joanna Ejlak, Małgorzata  Nowak, Izabela Milaniuk 21 123
Przetargi, podziały nieruchomości,plan zagospodarowania przestrzennego Helena BujnikJolanta Trojanowska 23 128 
Sprzedaż lokali użyt., dzierżawa  garaży Dominika Bury 23 122

Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik Waldemar Brykalski 5 116
 sprawy wydziałowe i mieszkaniowe inwestycje, zwierzęta bezdomne,oświetlenie, drogigospodarka niskoemisyjna

Ewa Muczyńska

Barbara Listek

Tomasz Greniuch

Joanna Chlebicka

5

5

5

5

113

113

110

110

inwestycje Natalia Paruch 5 116
Administrator Cmentarza Komunalnego In  Inez Wiosetek-Gawkowska   ul. Poniatowskiego 22   205
Ochrona  Środowiska Krystyna Pańczyk, Iwona Żmuda 4 126

Referat Gospodarki Odpadami         ul. Zamkowa 2       76 871 14 20

Sprawy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Anna Kochanowska

Karolina Kaim

Helena Szpilewska

Urszula Nowak

181

183

Referat Wodociągów i Kanalizacji       ul. Poniatowskiego 22       76  870 41 19

Kierownik Marek Klimecki   200
Zaopatrzenie, Majster Franciszek Mazur, Andrzej Giese   200
Dział rozliczeń Krystyna Mitaszewska, Wiesława JuszczykBeata Magolon, Ewelina Domagała, Grażyna Wabiszczewicz   202
Księgowość, Beata Jastrzębska,  Marcin Stopczyński   208
Specjalista d/s  mechanicznych Zbigniew Król   208
Oczyszczalnia Ścieków Małuszów                                                   

76 873 84 25

605 058 412

Specjalista d/s gospodarki ściekowej

MajsterLaborantka

Emilia Domińska

Arkadiusz Błaszczak                                          

Agnieszka Stańczak           

 

601 700 981

691 713 321

211

Przepompownia ścieków                    ul. Starojaworska   605 058 529
AKSUW       Paszowice                                            Ryszard Kawalec                                                      661 430 374
SUW Park   ul. Parkowa                                                 Arkadiusz Walasik                                                215

 Wydział Księgowości Urzędu

Naczelnik Wydziału Dorota Gronostal 17 165
Księgowość Urzędu Diana Paluchiewicz, Irena Kamińska, Helena Sienicka, Marta Szember, Karolina Łękawa 17 A

169

168

Płace, rozliczenie ZUS,przelewy, podatek VAT Janina StempelEdyta Michałków, Natalia Rogaczewska 2525 170171

Wydział Podatkowy i Windykacji Należności

Naczelnik Wydziału Izabela Sozańska 9 155
Sprawy podatkowe Elżbieta Kurek, Klaudia Jakimko Ewelina Pancerz 7 177
Sprawy windykacji należności Anna Taratycka, Anna Gajda 9 156

                                                        Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej        ul. Zamkowa 2       76 870 46 50

Naczelnik Wydziału Leszek Światkowski                                                   7 190
Sprawy wydziałowe

Małgorzata Haczkiewicz, Jakub Jagiełło

Roksana Lenart, Katarzyna Husar-Piątkowska

Jacek Bańkowski

7

7

7

194

192

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia           ul. Zamkowa 2

 Naczelnik Wydziału   Wiesław Szymczyk 1 220
Profilaktyka uzależnień i zdrowiedotacje dla organizacji pozarządowych dotacje dla przedszkoli , stypendia sportowe i za wyniki w nauceOświata, kultura

Wanda Kaczor-Wituszyńska

Paulina Misiura

Emilia Kowalczyk

Elżbieta Regulska

Dorota Janik

2

1

1

1

1

221

223

223 

225

Stanowiska

Biuro Rady Miejskiej

Dorota Bober

Marta Dacko                       

18

76 870 24 89

140, 142

Zamówienia publiczne Alicja Błońska 13 161
BHP Janusz Budziński                    ul. Poniatowskiego 22   603 389 215
Obrona CywilnaOchrona Informacji Niejawnych Henryk Kędziora                     ul. Zamkowa 2                   6

76 870 22 09

197

BIURO  OBSŁUGI  KLIENTA

Punkt Informacyjny - Kancelaria Agnieszka Litwińska 1 230
Referat Świadczeń

Paulina Belica

Izabela Paczyńska

2A

2B

500

236

Podatki i opłaty lokalne Agnieszka Skutnicka 4 233
Działalność gospodarcza, koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych Magdalena Haczkiewicz 5 234
Sprawy wodno - kanalizacyjne Danuta Szyłkonis 6 235
Kasa Nr 1 Jadwiga Rokosz 10 247
Kasa Nr 2 Iwona Pawlinow 11 248
Odpady komunalne Krzysztof Chrzanowski 12 249

Wydziału Spraw Obywatelskich

Naczelnik Dorota Szerszeń 2 241
Zgromadzenia, imprezy masowe,sprawy wojskowe Anna Marchlewska 2 241 
Dowody osobiste, ewidencja ludności,  numery PESEL, rejestr wyborców

Anna Machna

Katarzyna Rutkowska

11

239

239

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Krystyna Chrapkowicz 3 246
  Danuta Dobrzeniecka 4 245