Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor

06.04.2020r.

Gmina Jawor, zwana dalej Grantodawcą

Zaprasza mieszkańców, których wnioski przeszły pozytywną ocenę formalną na spotkanie

w zakresie przygotowania Uproszczonych Audytów Energetycznych oraz przedstawienia kolejnych etapów realizacji projektu

„Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 OSI, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

Termin spotkania: 02.07.2020 godz. 15.30

Miejsce spotkanie: ECMEN, ul. Parkowa 5 (parter, sala balowa)

 

Cel spotkania: Celem spotkania jest omówienie procesu realizacji UAE – Uproszczonych Audytów Energetycznych, sposobu przygotowania się do nich oraz omówienia kolejnych etapów realizacji projektu.

 

*****************************************************************************************************************************

Gmina Jawor, zwana dalej Grantodawcą

Zakończyła ocenę formalną wniosków (z 1 naboru) o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach projektu

 „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania  emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”

Wnioski z załącznika nr 1 skierowano do kolejnego etapu konkursu czyli do oceny energetycznej i merytorycznej.

 Każdy wnioskodawca zostanie przez nas poinformowany o kolejnym etapie konkursu.

Załącznik 1

Numer wniosku
11052020/ 0800/1/1
11052020/ 0800/2/1
11052020/ 0800/3/1
11052020/ 0803/4/1
11052020/ 0827/5/1
11052020/ 0830/6/1
11052020/ 0835/7/1
11052020/ 0845/8/1
11052020/ 1005/11/1
11052020/ 1010/12/1
11052020/ 1030/13/1
11052020/ 1030/14/1
11052020/ 1035/15/1
11052020/ 1110/16/1
11052020/ 1156/17/1
11052020/ 1225/18/1
12052020/ 900/19/1
12052020/ 1025/20/1
12052020/ 1030/21/1
12052020/ 1130/23/1
13052020/ 915/24/1
13052020/ 935/25/1
13052020/ 1025/26/1
13052020/ 1140/27/1
13052020/ 1324/28/1
13052020/ 1454/29/1
13052020/ 1455/30/1
14052020/ 1020/31/1
14052020/ 1246/32/1
15052020/ 1003/33/1
15052020/ 1126/34/1
15052020/ 1127/35/1
15052020/ 1416/36/1
15052020/ 1426/37/1
15052020/ 1439/38/1
18052020/ 848/40/1
19052020/ 832/41/1
19052020/ 1327/42/1
19052020/ 1521/43/1
20052020/ 950/44/1
20052020/ 1000/45/1
20052020/1028/46/1
20052020/1030/47/1
20052020/1038/48/1
20052020/1043/49/1
21052020/1430/50/1
22052020/1106/51/1
22052020/1200/52/1
25052020/1155/55/1
25052020/1158/56/1
25052020/1315/57/1
26052020/ 1034/58/1
26052020/ 1119/59/1
26052020/ 1209/60/1
26052020/ 1255/61/1
26052020/ 1311/62/1
26052020/ 1442/63/1
27052020/800/64/1
27052020/800/65/1
27052020/1156/66/1
27052020/1204/67/1
27052020/1229/68/1
27052020/1403/69/1
28052020/1019/71/1
28052020/1038/72a/1
28052020/1101/72b/1
28052020/1149/75/1
28052020/1248/76/1
28052020/1317/77/1
28052020/1353/78/1
28052020/1450/79/1
29052020/801/81/1
29052020/932/82/1
29052020/956/83/1
29052020/1004/84/1
29052020/1005/85/1
29052020/1007/86/1
29052020/1031/87/1
29052020/1053/88/1
29052020/1107/90/1
29052020/1108/91/1
29052020/1110/92/1
29052020/1112/93/1
29052020/ 1114/94/1
29052020/ 1205/95/1
29052020/ 1241/97/1
29052020/ 1245/98/1
29052020/ 1252/99/1
29052020/ 1254/100/1
29052020/ 1310/101/1
29052020/ 1417/103/1
29052020/ 1419/104/1
29052020/ 1427/105/1
29052020/ 1440/106/1
29052020/ 1442/107/1
29052020/ 1444/108/1
29052020/ 1500/110/1
29052020/ 1500/111/1
29052020/ 1500/112/1
29052020/ 1500/113/1
29052020/ 1500/114/1
29052020/ 1500/115/1
29052020/ 1500/116/1
29052020/ 1500/117/1
29052020/ 1500/118/1


Prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów na stronie jawor.pl. Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych działaniach w przedmiotowym temacie. Na bieżąco udzielamy odpowiedzi nt. projektu pod adresem: jawor@oczp.pl oraz pod numerem telefonu: 576-849-239 (w godzinach pracy Urzędu).