SKŁAD RADY MIEJSKIEJ
KADENCJI 2018-2023

(wybory w dniu 21 października 2018 r).

Michał Bander – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Dorota Domińska-Werbel
Leszek Dublański
Longina Gaszyńska
Daniel Iwański – Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Jankowski
Monika Kopeć
Krzysztof Kowalczyk
Anna Kozak
Grzegorz Olszewski
Krystyna Ostapiuk
Michał Paprocki
Maciej Pawlinow
Teresa Prokopek-Stępniak
Łukasz Tomaszewski
Ewelina Szynkler – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Jacek Wieczorek
Jadwiga Wojda-Elbrah
Roman Zawada
Zygmunt Ziółkowski