15.10.2018 / Posiedzenie Komisji Statutu Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

 Zawiadamia się, że w dniu  15 października 2018 r., o godz. 15:30,  w sali nr 20  Urzędu Miejskiego w Jaworze odbędzie się posiedzenie Komisji Statutu Rady Miejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za okres trwania kadencji Rady Miejskiej w Jaworze w latach 2014-2018.
 1. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji Statutu

(-)  Krzysztof Kowalczyk

15.10.2018 /Posiedzenie doraźnej Komisji Kapituły Rady Miejskiej

Zawiadomienie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 października 2018 r. o godzinie 10.00 odbędzie się posiedzenie doraźnej Komisji Kapituły Rady Miejskiej w Jaworze  w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego.

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie wniosków o nadanie Tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jawora” oraz przyznanie „Nagrody Miasta Jawora”.
 2. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca Komisji Kapituły

(-) Janina Lemańska

17.10.2018 / Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego

ZAWIADOMIENIE

 Zawiadamia się, że w dniu 17 października 2018 r. o godz. 1400,  w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Jaworze odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany  porządek posiedzenia:

 1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za okres trwania kadencji Rady Miejskiej w Jaworze w latach 2014-2018.
 2. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego

(-) Marcin Jankowski

18.10.2018 / Obrady LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Zawiadomienie

Informuję o obradach LI nadzwyczajnej sesji  Rady Miejskiej w Jaworze zwołanej na dzień  18 października 2018 r. na godz. 14.00 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Jaworze (Sala Rajców).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
 4. w sprawie nadania Tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jawora” – druk nr LI-346 -2018 ,
 5. w sprawie nadania Tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jawora” – druk nr LI-347 -2018 ,
 6. w sprawie nadania Tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jawora” – druk nr LI-348 -2018
 7. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Jawora – druk nr LI-349 -2018.
 8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze

(-) Daniel Iwański