Na nowy system złoży się 10 stacji – czyli tzw. miejsc parkingowych, które nie wymagają stacji dokujących. Planujemy je w pierwszej kolejności ustawić przy:

  1. Dworcu Kolejowym,
  2. Krytej Pływalni „Słowianka”,
  3. w Rynku – przy IT,
  4. Osiedlu Przyrzecze – przy boisku ORLIK,
  5. Osiedlu Metalowców – przy skwerze,
  6. Osiedlu Piastowskim – przy Klubie PIAST,
  7. „Stary Jawor” – skrzyżowanie ul. Starojaworska/Cukrownicza,
  8. skrzyżowanie ul. Bohaterów Getta/Struga
  9. OW. „Jawornik” (stacja sezonowa)
  10. Park Pokoju (stacja sezonowa)