Gmina Jawor | Do zobaczenia!

Zostaw 1%

Nadszedł styczeń i rozpoczynamy rozliczanie się z „fiskusem”. Przypominamy, że część należnego podatku dochodowego, w kwocie równej 1 %, można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Zachęcamy do wsparcia 1% uprawnione organizacje i osoby z terenu naszego miasta.

 

Warunkiem przekazania 1% podatku jest złożenie w terminie zeznania podatkowego oraz zapłata w pełnej wysokości podatku należnego, stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, jaka ma być przekazana na rzecz OPP. Za wniosek o przekazanie 1% podatku uważa się podanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wybranej OPP oraz kwotę przekazywaną na jej rzecz, stanowiącą 1% podatku. W składanym zeznaniu podatkowym (lub odpowiednio w jego korekcie) podatnik może wyrazić zgodę, aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał jego dane osobowe i adresowe wskazanej organizacji pożytku publicznego, a także podał wysokość zadeklarowanej przekazywanej kwoty. Podatnik, w rubryce „Informacje uzupełniające”, może też zamieścić dodatkowe adnotacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie środków gromadzonych przez wybraną OPP, tj. cel szczegółowy 1% podatku.

Wśród organizacji posiadających status OPP i działających w Jaworze oraz osób z naszego miasta uprawnionych do otrzymania 1% podatku, są m.in.:

1% podatku można przekazać także na rzecz Caritas jaworskich parafii:

W jednym zeznaniu podatnik może wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego, na rzecz której chce przekazać 1% swojego podatku. Jeśli składa więcej zeznań podatkowych, w każdym z nich może wskazać inną OPP.

Jeśli na powyższej liście nie znalazła się działająca w Jaworze organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymania 1% podatku, prosimy o jej zgłoszenie na adres: promocja@jawor.pl bądź bezpośrednio do Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Jaworze, ul. Zamkowa 2 (II p.).