Gmina Jawor | Do zobaczenia!

Rada Seniorów

Artykuły

17 listopada 2017

Ogłoszenie o naborze do Jaworskiej Rady Seniorów

Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym i inicjatywnym dla władz miasta we wszystkich dziedzinach dotyczących miasta i jego mieszkańców, w tym dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie miasta.
Załącznik 1

Dane dotyczące kandydata na członka Jaworskiej Rady Seniorów

Załącznik 2