Gmina Jawor | Do zobaczenia!

Urząd Miejski

Adres:
Urząd Miejski,
Rynek 1,
59-400 Jawor
tel.76 870-20-21, 76 870-22-01
fax 76 870-22-02
e-mail: um@jawor.pl

Burmistrz: Emilian Bera
tel. 76 870-22-01

Z-ca Burmistrza: Agnieszka Rynkiewicz
tel. 76/870-20-21 wew. 104 

Sekretarz Gminy: Monika Żmijewska
tel. 76 870-20-21 wew. 105

Skarbnik Gminy: Anna Kołodziej
tel. 76 870-20-21 wew. 106

Adres e-mailowy Gminy Jawor um@jawor.pl

Dni i godziny przyjmowania interesantów:
Burmistrz: wtorek od 13:00 do 16:00
Sekretarz Gminy i Naczelnicy Wydziałów: codziennie w godz. urzędowania
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: wtorek od 13.00 do 16.00 pok. nr 18

 

Od 1 stycznia 2017 roku należności Gminy Jawor winny być wpłacane na następujące rachunki bankowe:

27 1600 1462 1016 7777 4000 0009 – dochody Urzędu Miejskiego (m.in. opłata skarbowa , zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, użytkowanie wieczyste, dzierżawy, opłaty za cmentarz, sprzedaż, przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności i inne dochody jednostki UM Jawor)

97 1600 1462 1016 7777 4000 0010 – podatki

43 1600 1462 1016 7777 4000 0012 – odpady komunalne