Symbole Jawora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2016

Symbolami Jawora są herb i flaga, których wzór określa Statut Gminy Jawor przyjęty Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/85/03 z dnia 25.06.2003 r.

Herb Gminy Jawor przedstawia jedną tarczę w dolnej krawędzi zaokrągloną z wyobrażeniem św. Marcina na koniu, odcinającego mieczem połę płaszcza oraz siedzącego pod nim półnagiego, przepasanego czerwoną chustą żebraka, z uniesionymi ku górze rękami.
Barwy herbu: pole tarczy herbowej błękitne, św. Marcin w aureoli złotej, na koniu białym, płaszcz św. Marcina i chusta żebraka czerwone.

Flaga Gminy Jawor jest koloru biało-błękitnego. Dopuszcza się również używanie flagi Gminy wraz z herbem zamieszczonym centralnie w jej białej części.

Herb i flaga Gminy Jawor podlegają ochronie prawnej.