Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Słowackiego 32 w Jaworze, czynny:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00, wtorek od 7.00 do 17.00,

tel. (+48) 76 870 48 77;

W przypadku dostarczenia do PSZOK większej ilości odpadów niż określona w Załączniku nr 1 do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, mieszkaniec ponosi koszty przyjęcia nadwyżki odpadów przez PSZOK, według cennika przyjmowania odpadów do PSZOK.

Cennik przyjmowania odpadów przez PSZOK