Aktualności

[14.08]: Ostrzeżenie metrologiczne: Burze z gradem

14.08.2020r.
Ostrzeżenie metrologiczne Burze z gradem stopień 2 Prawdopodobieństwo: 80 % Przebieg: W rejonie występują i będą się utrzymywać burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 60 mm, lokalnie do 60 mm. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 60km/h. Miejscami grad.

[KOMUNIKAT]: Zarządzeniem Nr 156 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 czerwca 2020 r.

28.07.2020r.
[KOMUNIKAT]: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 156 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 czerwca 2020 r., w dniu 1 sierpnia 2020 r. przeprowadzony zostanie na terenie miasta Jawora trening systemu wczesnego ostrzegania z włączeniem akustycznego systemu alarmowania mieszkańców.   O godz. 17:00 rozlegnie się ciągły, modulowany dźwięk syren w czasie 3 minut. Sygnał ten oznacza „ogłoszenie alarmu”. Dźwięk syren w tym dniu będzie stanowił równocześnie upamiętnienie 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

20.07.2020 // Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem

20.07.2020r.
Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem   stopień: 1 prawd. 90% Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Uwagi: Brak.   Ważne: Od: 2020-07-20 10:00 Do: 2020-07-20 22:00 synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ojrzyński Czas wydania: 2020-07-20 06:19 Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

[10.07]: Ostrzeżenie metrologiczne: Burze z gradem

10.07.2020r.
🔥⚠️Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem 🌂⛈ stopień: 1 prawd. 80% Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Uwagi: Brak. Ważne: Od: 2020-07-10 14:00 Do: 2020-07-10 23:00 synoptyk IMGW-PIB: Michał Mercik Czas wydania: 2020-07-10 12:07 Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

10.07.2020r.
  Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.   Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych; Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.   Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?  Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora; Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji; Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego; Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków   Gdzie szukać pomocy? Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl; Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy […]

[KOMUNIKAT]: Drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP

10.07.2020r.
W dniu 10 lipca 2020 r.  od godz. 00:01 Zarządzeniem Nr 89 Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 89 wprowadził drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP na terenie całego kraju obowiązujący do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 23:59. Stopień ten oznacza zagrożenie terrorystyczne i sabotażowe oraz zagrożenie  w sieciach teleinformacyjnych. W związku z powyższym prosimy mieszkańców i kierowników jednostek organizacyjnych miasta Jawora o wzmożoną czujność w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia, a także informowanie odpowiednich służb (tel. 997) w przypadku zauważenia porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania innych oznak nietypowej działalności. Osoby odpowiedzialne za systemy […]

[02.07]: OSTRZEŻENIE METROLOGICZNE: BURZE Z GRADEM

02.07.2020r.
🔥Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem stopień: 1 prawd. 80% Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Uwagi: Z uwagi na dynamiczną sytuację metrologiczną ostrzeżenie może ulec aktualizacji. Ważne: od godz. 11:00 dnia 02.07.2020 do godz. 23:00 dnia 02.07.2020 synoptyk IMGW-PIB: Edyta Socha Czas wydania: godz. 07:38 dnia 02.07.2020 Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zaproszenie mieszkańców – „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”

28.06.2020r.
  Gmina Jawor, zwana dalej Grantodawcą Zaprasza mieszkańców, których wnioski przeszły pozytywną ocenę formalną na spotkanie w zakresie przygotowania Uproszczonych Audytów Energetycznych oraz przedstawienia kolejnych etapów realizacji projektu „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 OSI, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.   Termin spotkania: 02.07.2020 godz. 15.30 Miejsce spotkanie: […]