Aktualności

Szkoła Podstawowa nr 5 po raz trzeci wśród laureatów ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Być jak Ignacy”. 

23.04.2021r.
Szkoła Podstawowa nr 5 już po raz trzeci znalazła się wśród laureatów ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Być jak Ignacy”. Koło naukowe „Super Green” uplasowało się na 3 miejscu zaś „Młodzi Nobliści” na 9. W 5 edycji programu szkoła, jako pierwsza i jedyna do tej pory, uzyskała 4 tytuły „Naukowej Szkoły Ignacego”. Przed nami 4 i zarazem ostatni etap, w którym zdobywamy wiedzę dotyczącą świata wirtualnego: gier, filmów 3d, programowania, sztucznej inteligencji, robotów oraz bezpieczeństwa w sieci. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu odpowiadającego na pytanie: jak nowa technologia i technologia przyszłości, może pomóc ludziom w codziennym życiu? Jury zdecyduje, która placówka otrzyma […]

[COVID-19]: Szczepienia

22.04.2021r.
[COVID-19] Planujesz się zaszczepić? Jeżeli tak, to wypełnij, a następnie z tak przygotowanym kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem, udaj się w wyznaczonym terminie do Punktu Szczepień np. przy ul. Moniuszki (POZ), ul. Piłsudskiego (POZ), ul. Szpitalnej (CDT MEDICUS), czy do Powszechnego Punktu Szczepień przy ul. Limanowskiego 10 (dawna Szkoła Podstawowa Nr 1). Przyspieszy to proces szczepienia i skróci Twoją wizytę do minimum. >>> Kwestionariusz – COVID

Jawor – Narodowy Spis Powszechny

22.04.2021r.
1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który jest obowiązkowy dla każdego mieszkańca naszego kraju. Najważniejszym celem spisu jest zebranie informacji na temat sytuacji demograficznej i mieszkaniowej w kraju oraz poszczególnych województwach, powiatach i gminach. Serdecznie zachęcam do samospisu internetowego, poprzez wypełnienia formularza, wchodząc na stronę Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do 30 września. Jeżeli komuś nie uda się spisać internetowo w wyznaczonym terminie, skontaktuje się z nim bezpośrednio bądź telefonicznie rachmistrz, aby przeprowadzić spis. Dodatkowo w Urzędzie Miejskim zostało utworzone specjalne stanowisko (parter, pok. 1), gdzie można przyjść osobiście, po uprzednim umówieniu telefonicznym i dokonać spisu, […]

Święto Chrztu Polski

14.04.2021r.
Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek […]

ARiMR przypomina – wypalanie traw grozi utratą dopłat

05.03.2021r.
Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR. Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego. Pozytywne skutki wypalania […]

ZUS wznawia wyjazdy do sanatoriów

05.03.2021r.
ZUS znowu kieruje do sanatorów na rehabilitację w ramach prewencji rentowej. Wyjazdy zostaną wznowione od 15 marca 2021 roku.  Osoby, które będą z nich korzystać muszą pamiętać o kilku ważnych rzeczach, wśród których najważniejszy jest negatywny test na Covid-19. Osobie, która została skierowana na rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym, ZUS przekaże zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację wraz z ulotką informacyjną. Takie zawiadomienia dostaną również te osoby, które otrzymały je wcześniej, a ze względu na wstrzymanie wyjazdów nie mogły z nich skorzystać. – Gdy ktoś dostanie zawiadomienie o wyjeździe powinien przekazać swój numer telefonu do oddziału ZUS, który skierował na rehabilitację […]

[ARIMR]: Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF: wnioski od 11 marca

04.03.2021r.
Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020. O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF. Wsparcie jest […]

Być jak Ignacy:  Transport

04.03.2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka  ponownie zdobyła Tytuł Naukowej Szkoły Ignacego plasując się na 7 miejscu  wśród laureatów ogólnopolskiego programu „Być jak Ignacy”. Program objęty jest patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Organizatorem projektu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W szkole od października intensywnie pracują dwa Koła Naukowe: Super Green oraz Młodzi Nobliści. Poprzez metody zachęcające do twórczego rozwiązywania problemów oraz prezentacje przygotowane na stronie V edycji „Być jak Ignacy”, koordynatorzy programu zachęcają dzieci do zdobywania wiedzy w takich dziedzinach jak energia, ekologia, transport oraz technologie przyszłości. Obecnie  koła realizują III etap programu: Transport. Uczniowie mieli już okazję […]