Aktualności

Wkręć się w zabawę! Razem z Muzeum Regionalne w Jaworze

11.01.2021r.
Szukasz inspiracji na ferie? Nudzisz się w domu? Wspólnie z Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu zapraszamy do aktywnego udziału w edukacyjnej zabawie. Rozwiąż quiz historyczny, a otrzymasz nagrodę. Szczegóły znajdziesz na naszej stronie: http://www.muzeumjawor.pl/new/podstrony/konkurs_historyczny_2021/index.html Quiz przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych. Dla zwycięzców przygotowaliśmy strategiczne gry planszowe. Odkryj z nami historię Polski!

[Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia]: Współpraca gminy z klubami sportowymi

08.01.2021r.
Początek roku jest szczególnie ważny dla trenerów i działaczy sportowych. Gmina Jawor w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych rozpatruje oferty złożone przez kluby o dotacje. Dla większości zespołów dotacja jest podstawowym źródłem funkcjonowania, umożliwia prowadzenie szkoleń, treningów, realizację wyjazdów, czy zakup niezbędnego sprzętu. Z dostępnych informacji wynika, że kluby niewiele środków pozyskują od sponsorów. Ci zaś oczekują przede wszystkim współpracy oraz osiągnięć sportowych i tego samego oczekuje gmina. Pomimo stopniowego wzrostu gminnych funduszy na upowszechnianie kultury fizycznej nie zaspokoi to potrzeb sportowców, dlatego ważna jest partnerska współpraca, m.in. w zakresie pozyskiwania sponsorów i zmian organizacyjnych, szczególnie w obrębie […]

[Informacja]: 24 grudnia Urząd Miejski w Jaworze nieczynny.

22.12.2020r.
Uprzejmie informujemy, że w czwartek 24 grudnia 2020 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Urząd Miejski w Jaworze będzie nieczynny. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Jawora, dzień ten jest dniem wolnym w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia (sobota). Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych przepraszamy za utrudnienia.

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

10.12.2020r.
BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 r. Termin składania ofert upływa dnia 29 grudnia 2020 r.  Otwarty konkurs ofert:Konkurs 2021 Zarządzenie  – Zarządzenie 489 ogłoszenie konkursu wzór oferty – Oferta wzór

[Informacja]: 24 grudnia Urząd Miejski w Jaworze nieczynny.

09.12.2020r.
Uprzejmie informujemy, że w czwartek 24 grudnia 2020 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Urząd Miejski w Jaworze będzie nieczynny. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Jawora, dzień ten jest dniem wolnym w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia (sobota).   Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych przepraszamy za utrudnienia.

[ANKIETA]: Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jawor – ankieta dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego

25.11.2020r.
Szanowny Mieszkańcu, w związku z realizacją opracowania aktualizacji „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jawor” Urząd Miasta Jawor zwraca się z prośbą o wypełnienie  ankiety dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego Dziękując z góry za wzięcie udziału w badaniu podkreślenia wymaga fakt, iż dzięki aktywnej współpracy mieszkańców gminy Jawor, możliwe będzie pozyskanie rzetelnej wiedzy do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,  a co za tym idzie – wyznaczenia przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania z  Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027 uwzględniających realne potrzeby mieszkańców. Więcej informacji o projekcie PGN znajdą Państwo pod adresem http://jawor.pl/gmina-jawor-przystapila-do-realizacji-zadania-aktualizacji-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-oraz-projektu-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa/ [PDF]: ANKIETA Prosimy o uzupełnienie ankiety do dnia […]

Gmina Jawor przystąpiła do realizacji zadania aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe”

17.11.2020r.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to DOKUMENT o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Perspektywa rozpatrywanych przedsięwzięć: lata 2021 – 2027. PGN znacznie zwiększa szanse rozwoju gospodarki w gminach. To wszystko dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych w latach 2021-2027. Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie wpływać na możliwość uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji m.in. ze środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz bieżących programów krajowych. […]

!!UWAGA // NOWY rozkład jazdy komunikacji miejskiej od 17.11.2020 r.

16.11.2020r.
Nowy rozkład jazdy. Od jutra (17.11) będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy. Zostaną wprowadzone dodatkowe kursy z ul. Starojaworskiej do ul. Reymonta : Kurs nr 8: godz. 14:17, Kurs nr 11: godz 22:45 Dodatkowe kursy z ul. Reymonta (Dino): Kurs nr 1: godz. 5:12, Kurs nr 8: godz. 13:37. Nowe rozkłady jazdy zostaną wywieszone na przystankach w dniu dzisiejszym po godz. 17:00. Przypominam również, że w autobusach obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz ograniczona liczba miejsc, wynikająca z obowiązujących obostrzeń. Stary Jawor – Władysława Reymonta / DINO Władysława Reymonta / DINO – Stary Jawor