Władysława Zielińska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2016

Urodzona 1 czerwca 1939 roku w Czabarówce - ZSRR zamieszkała w Jaworze. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze rozpoczęła pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pomocnym. Następnie pracowała w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz nr 5 w Jaworze. W roku 1967 ukończyła Studium Nauczycielskie na kierunku matematycznym, a w 1978 Uniwersytet Wrocławski. Od roku 1966 związana jest pracą zawodową z Zespołem Szkół Zawodowych Fabryki Narzędzi Rolniczych JAWOR w Jaworze. Przez jedenaście lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora wykazując się dużą samodzielnością i inicjatywą. Od roku 1977 do dnia dzisiejszego Pani Władysława Zielińska pełni funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych. W tym czasie wzrasta liczba oddziałów, funkcjonuje technikum, otwarta zostaje szkoła wielozawodowa, w zlikwidowanych warsztatach powstaje sala widowiskowo-sportowa. Baza dydaktyczna zostaje wyposażona w sprzęt komputerowy, nowoczesne studium językowe.

Pani Władysława Zielińska jest również współtwórcą i współorganizatorem Ochotniczego Hufca Pracy stacjonującego w Roztoce, za co Komenda Główna OHP wyróżnia ją złotą odznaką "ZA ZASŁUGI DLA OHP".
Pani Władysław Zielińska za swoją pracę społeczną i zawodową wyróżniana była m.in.: "Nagrodą za osiąganie wybitnych rezultatów w pracy dydaktycznej i wychowawczej SUMMA CUM LANDE "Zasłużony dla Oświaty" województwa legnickiego, nagroda Drugiego Stopnia Ministra Oświaty i Wychowania, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczona została również brązowym i złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Tytuł przyznany uchwałą nr XLIX/355/02 z dnia 9.10.2002

Galeria

  • Powiększ zdjęcie