Berdyczów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2016

Miasto w zachodniej części Ukrainy, w obwodzie żytomierskim, liczy 94 tys. mieszkańców (1997). Do 1569 r. był ważnym ośrodkiem handlowym w Wielkim Księstwie Litewskim, następnie przyłączony został do Korony Królestwa Polskiego. Prawa miejskie otrzymał w 1593 r. Od XVIII w. ośrodek kultu maryjnego. W 1793 r. znalazł się w zaborze rosyjskim. W XIX w. znaczący ośrodek handlowo przemysłowy oraz centrum chasydów na Wołyniu (podczas okupacji w latach 1941-1944 Niemcy wymordowali ludność żydowską). W 1850 r. odbył się w Berdyczowie ślub H. de Balzaca z E. Hańską.

W mieście dominuje przemysł maszynowy (m.in. obrabiarki), spożywczy, obuwniczy, meblarski. Jest również wyższa szkoła pedagogiczna. Zabytki: ufortyfikowany zespół klasztorny Karmelitów Bosych (fundacja J. Tyszkiewicza ok. 1630r), kilkakrotnie przebudowany w XVIII w. przez Zawiszów i Radziwiłłów, z późnobarokowym kościołem z poł. XVIII w. (największe sanktuarium maryjne Ukrainy z otoczonym kultem obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem), pałac Radziwiłłów z XVIII/XIX w., cerkiew prawosławna z XIX w.

Umowa o partnerskiej współpracy została podpisana 31 sierpnia 2003 r.

zobacz również oficjalną stronę miastaGaleria

  • Powiększ zdjęcie