Komisja Edukacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2018

 Zawiadamia się, że w dniu 20 marca 2018 r. o godz.1430, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Jaworze, w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Jaworze.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
  3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji Edukacji

(-) Jacek Wieczorek