Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2018

 Zawiadamia się, że wdniu 19 marca 2018 r. o godz. 1530, w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Jaworze, odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic: Rynek - Stare Miasto, Plac Wolności, Park Pokoju do ulicy Narutowicza.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jawor w 2018 roku”.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji”.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Jaworskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika wraz z zatokami postojowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2835D ul. Chopina w Jaworze w km 0+147 – 0+370”.
  8. Wolne wnioski i informacje organizacyjne.

Przewodniczący

Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta

(-) Andrzej Kobes