Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2018

Zawiadamia się, że w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 15:00, w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Jaworze, odbędzie się posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Jaworze.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia „Jaworskiej Karty Dużej Rodziny”.
  3. Informacja Burmistrza Miasta Jawora na temat realizacji programu „Jaworska Karta Dużej Rodziny” za rok 2017.
  4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Jaworze za 2017 r.
  5. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca

Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

(-) Jadwiga Wojda-Elbrah