Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dn. 12.02.2018 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lutego 2018

BURMISTRZ   MIASTA  JAWORA

informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), dnia 12 lutego 2018 r. na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze, Rynek 1 (II piętro), zostały wywieszone na okres 21 dni zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora z dnia 12 lutego 2018 roku:

-     w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 • nr 883.2018, dot. części działek nr 356 i nr 212/1, poł. w Jaworze, Obr. Nr 5 - Przedmieście,
 • nr 884.2018, dot. działki nr 61, poł. w Jaworze, Obr. Nr 2 - Stary Jawor,
 • nr 885.2018, dot. części działki nr 87/1, poł. w Jaworze, Obr. Nr 2 - Stary Jawor,
 • nr 886.2018, dot. działki nr 127, poł. w Jaworze, Obr. Nr 4 - Ogrody,
 • nr 887.2018, dot. części działki nr 239/14, poł. w Jaworze, Obr. Nr 5 - Przedmieście,
 • nr 888.2018, dot. działek nr 61/1 i nr 300, poł. w Jaworze, Obr. Nr 5 - Przedmieście,

-        zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 • · Nr 881.2018, dot. zmiany zarządzenia nr 857.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 5 stycznia 2018 r.,
 • · Nr 882.2018, dot. zmiany zarządzenia nr 856.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 5 stycznia 2018 r.,
 • · Nr 889.2018, dot. zmiany zarządzenia nr 855.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 15 stycznia 2018 r.,
 • · Nr 890.2018, dot. zmiany zarządzenia nr 863.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 5 stycznia 2018 r.,
 • · Nr 891.2018, dot. zmiany zarządzenia nr 854.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 5 stycznia 2018 r.,

Nr 892.2018, dot. zmiany zarządzenia nr 862.2018 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 15 stycznia 2018 r.