Komisja Budżetu i Finansów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 stycznia 2018

Zawiadamia się, że wdniu 06 lutego 2018 r. o godz. 15:15, w sali nr 19  Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2018 r.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
  5. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca                             

Komisji Budżetu i Finansów

(-) Krystyna Ostapiuk