Sesja Rady Miejskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2018

Zawiadomienie

 

Informuję o obradach XLVI sesji  Rady Miejskiej w Jaworze zwołanej na dzień  7 lutego 2018 r. na godz.12.00 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Jaworze (Sala Rajców).

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie protokołu  Nr  XLV/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.
  2. Podjęcie  uchwał:

a)      w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2018 r. – druk nr XLVI-298-2018,

b)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor- druk nr XLVI-299-2018,

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego- druk nr XLVI-300-2018.

  1. Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności za rok poprzedni.
  2. Sprawozdanie z realizacji podjętych uchwał.
  3. Informacja Burmistrza Miasta Jawora z prac międzysesyjnych.
  4. Interpelacje, zapytania , odpowiedzi.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Zamknięcie  obrad.

 

  

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Jaworze

Daniel Iwański