Częściowe rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rodziny w 2018 roku.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2018

Częściowo rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert ogłoszony zarządzeniem Nr 823.2017 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. zakresu rodziny.

Dotację udzielo dla:

Żłobka „Trolik” – Magdalena Paściak-Sinkiewicz, 59-400 Jawor, ul. Piłsudskiego 11 - Zapewnienie właściwej opieki edukacyjnej i pielęgnacyjnej dzieciom do lat trzech poprzez codzienny pobyt w żłobku „TROLIK” 

Żłobka „Tęczowy Zakątek” Alicja Iwaśków, 59-400 Jawor ul. Armii Krajowej 10 - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie  żłobka

 

Pliki do pobrania