Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dn. 5.01.2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2018

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), dnia 5 stycznia 2018 r. na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze, Rynek 1 (II piętro), zostały wywieszone na okres 21 dni zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  • Nr 854.2018, dot. cz. działki nr 239/15, poł. w Jaworze Obr. Nr 5 - Przedmieście wraz z wykazem,
  • Nr 855.2018, dot. cz. działki nr 646, poł. w Jaworze Obr. Nr 7 - Stare Miasto wraz z wykazem,
  • Nr 856.2018, dot. cz. działki nr 153/11, poł. w Jaworze Obr. Nr 7 - Stare Miasto wraz z wykazem,
  • Nr 857.2018, dot. cz. działki nr 195/3, poł. w Jaworze Obr. Nr 5 - Przedmieście wraz z wykazem.