Informacja dla mieszkańców Jawora i zarządców wspólnot mieszkaniowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 stycznia 2018

Informujmy, że Rada Miejska w Jaworze w dniu 18.12.2017 r. podjęła następujące uchwały:

Informujmy, że Rada Miejska w Jaworze w dniu 30.03.2016 r. podjęła uchwałę
Nr XXIII/141/2016 w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
W związku z tym, od dnia 01.05.2016 r. na terenie Gminy Jawor obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• DZ - dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
• DN - dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
• DM - dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy i na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
• DL - dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
Formularze deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Jaworze – Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr 12 oraz na stronie www.jawor.bip.net.pl