Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2017

Konkurs realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, numer konkursu POIS.2.5/1/2015.

Operatorem konkursu pt. „Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych” (typ projektu 2.5.2) jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity koszt projektu: 792 278,04 PLN; wnioskowana wysokość dofinansowania: 635 089,04 PLN.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości:

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/