Program Operacyjny Pomoc Techniczna; Lokalny Program Rewitalizacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2017

ZREALIZOWANY, ROZLICZONY; tytuł: „Bogate dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Miasta Jawora platformą współpracy, integracji i komunikacji z mieszkańcami obszaru rewitalizacji”. Projekt opiewał na 102 953,51 zł. UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 85 462,65 zł.

W styczniu 2016 r. Gmina Jawor złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o udzielenie dotacji na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Opracowanie dokumentu obejmowało m.in. przeprowadzenie badań socjologicznych i zorganizowanie szeregu spotkań z mieszkańcami. Działania te służyły wyznaczeniu tych części miasta, które najbardziej potrzebują realizacji działań rozwojowych.

Rewitalizacja jest nowoczesną metodą rozwijania miasta skupiającą się na wyznaczeniu obszarów w mieście, na których występują zjawiska problemowe w celu ich ożywienia, odnowy, czy nadania im nowych funkcji. Punktem wyjścia jest zawsze sytuacja społeczna na danym obszarze, dlatego warunkiem koniecznym dobrze przeprowadzonego procesu rewitalizacji było zaangażowanie mieszkańców, organizacji pozarządowych a także przedsiębiorców.

Rewitalizacja Jawora w najbliższych latach będzie prowadzona na wyznaczonym obszarze w oparciu o dane uzyskane w procesie przygotowywania LPR na lata 2016-2023.