Senior-WIGOR

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Senior-WIGOR (końcówka 2015) – ZREALIZOWANY, ROZLICZONY; tytuł: „Dzienny Dom „Senior-WIGOR”
w Jaworze”. Projekt dotyczył utworzenia placówki na terenie miasta Jawora i opiewał na 316 tys. zł., zrealizowany został za 261 948,45 zł. UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 178 218,10 zł.

Senior-WIGOR (2016) – ZŁOŻONY, ZAAKCEPTOWANY, ZREALIZOWANY, ROZLICZONY; tytuł: „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Jaworze”. Projekt opiewał na 217 347,00 zł. UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 52 800 zł.

Senior+ (marzec 2017) – wniosek w Module II, tytuł: „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” (dawniej: Senior-WIGOR). Kontynuacja wnioskowania w zakresie wsparcia dla funkcjonujących Dziennych Domów. Tym razem Ministerstwo przewidziało dofinansowanie w wysokości 300 zł do podopiecznego (rok poprzedni to – 200 zł/os.). Projekt opiewa na 238 551,98 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 79 200 zł. UZYSKANE DOFINANSOWANIE: 64 944,00 zł.