Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2017

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPOWD), Poddziałanie 2.1.1. E-usługi publiczne; tytuł: „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego”; UMOWA PODPISANA 14.04.2017; wniosek złożono 20.04.2016 r.; projekt dotyczy rozwoju elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miejskim oraz częściowo w Jaworskim Ośrodku Kultury. Jest to projekt partnerski z gminami Wądroże Wielkie i Mściwojów. Projekt opiewa na 3 543 575,10 zł (trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 10/100). Dofinansowanie ogółem – 3 012 038,88 zł; Część jaworska: 1 312 113,12 zł. UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 1 115 296,15 zł.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020