Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2017

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; tytuł projektu: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”. UMOWA PODPISANA 24.04.2017r. Instytucja Zarządzająca konkursem: NFOŚiGW. Realizacja projektu: lata 2017-2023. Trzy główne elementy projektu: budowa Przepompowni Ścieków, budowa nowej nitki rurociągu tłocznego od Przepompowni Ścieków do Oczyszczalni Ścieków (OŚ), modernizacja OŚ wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów ściekowych. Projekt opiewa na 86 583 043,25 zł (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści trzy złote, 25/100). UZYSKANE DOFINANSOWANIE – 45 014 830,34 zł.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości:

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/