Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dn 18.12.2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2017
BURMISTRZ MIASTA JAWORAinformuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), dnia 18 grudnia 2017 r. na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze, Rynek 1 (II piętro), zostały wywieszone na okres 21 dni zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie:
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
● nr 833.2017, dot. działki nr 236 poł. w Jaworze, obr. nr 7 – Stare Miasto przy ul. Fryderyka Chopina, wraz z wykazem,
● nr 834.2017, dot. działki 56 poł. w Jaworze, obr. Nr 4 – Ogrody, wraz z wykazem,
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - zarządzenie Nr 835.2017, dot. lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Legnickiej 2 w Jaworze, wraz z wykazem.