Aktualności

Drogi do Niepodległości. Czyn i pamięć

18.09.2018
W roku obchodów 100-lecia Niepodległości Muzeum Regionalne w Jaworze przygotowało wystawę czasową połączoną z debatą historyków. Wernisaż wystawy odbędzie się 21 września 2018, godz. 18.00. Na wystawie zaprezentowane będą publikacje opatrzone autografami Józefa Piłsudskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Eksponaty pochodzą, ze zbiorów dra Wojciecha Lizaka, szczecińskiego kolekcjonera i antykwariusza. Obrazują one proces odzyskiwania niepodległości Polski w latach 1914 – 1918 i walki o jej granice w okresie 1918 – 1921. Obok map sztabowych i ilustracji mundurów wojskowych eksponowane są fotografie, urzędowe afisze i ogłoszenia, rysunki obrazujące codzienne życie w trudnych dnia oraz inne archiwalia. Wystawa będzie czynna do 4 listopada […]

Wsparcie dla przedsiębiorców

17.09.2018
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy wraz z Partnerami ogłasza II nabór wniosków o powierzenie grantu  w ramach projektu „Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego” Termin naboru (składania wniosków): od 14.09.2018 r. od godz. 8.00 do 28.09.2018 r. do godz. 14.00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój Przedsiębiorczości. Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3.C2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB. Cel i przedmiot projektu: Głównym celem projektu „GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA MSP […]

KOMUNIKAT: Gniazda szerzeni w Parku Miejkim

17.09.2018
Informujemy, że na terenie Parku Miejskiego w Jaworze strażacy zabezpieczyli miejsca występowania gniazd szerszeni. Prosimy o zachowanie ostrożności i nie zbliżanie się do oznakowanych miejsc.

Zostań studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku

17.09.2018
Trwa rekrutacja do Jaworskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapisy przyjmowane w ECMEN, przy ul. Parkowej 5 w dniach 24-28 września 2018 r.  Warunkiem udziału w zajęciach jest ukończenie 60 lat i złożenie deklaracji członkowskiej. Więcej informacji pod nr tel. 76 870 28 78, 76 870 71 41, 605 835 292. Serdecznie zapraszamy do studiowania w Jaworze! W roku akademickim 2017/2018 na zajęcia uczęszczało blisko 120 studentów. Uniwersytet to miejsce do zdobywania wiedzy, rozwijania swoich zainteresowań w różnych obszarach oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się 10 października o godz. 10:00 w ECMEN.   

[21.09]: PÓŁ na PÓŁ

13.09.2018
Matka jest tylko jedna. Czasem to o jedną za dużo… Dwaj przyrodni bracia, Robert i Dominik, zupełnie serio rozważają ten dylemat. Realizacja ich życiowych planów i marzeń stoi pod znakiem zapytania, dopóki… żyje ich matka. Wbrew pozorom bracia nie są wcale bezdusznymi potworami czyhającymi na śmierć biednej matki staruszki. Rzeczywistość przedstawiona we współczesnej hiszpańskiej komedii jest o wiele bardziej skomplikowana, a historia relacji łączącej braci z matką jest opowiedziana w sposób przewrotny i bardzo… śmieszny. Obok śmiechu sąsiadują też: napięcie i groza, godne mistrza gatunku – Alfreda Hitchcocka. Zapraszamy na spektakl do Teatru Miejskiego 21 września na godzinę 20.00 Bilety […]